^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Memorandum dieťaťa

Rodičia "Na slovičko": zo života

MEMORANDUM DIEŤAŤA:

☺Nerozmaznávajte ma.

Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo pýtam . Iba vás skúšam.

☺Nebojte sa byť na mňa rázni.

Mám to radšej. Umožňuje mi to vedieť, na čo som.

☺Nepoužívajte voči mne silu.

To ma učí, že všetko sa dá dosiahnúť iba silou.Budem odpovedať oveľa pohotovejšie, keď budem vedené.

☺Neprotirečte si.

To ma mätie a núti vyhýbať sa.

☺Nedávajte sľuby.

Možno ich nebudete schopní dodržať a to by podkopávalo moju dôveru vo vás.

☺Nedajte sa nachytať na moje provokácie , keď hovorím a robím niečo len preto, aby som vás nahneval.

Inak sa budem snažiť o viac ,, víťazstiev “.

☺Nebuďte veľmi rozčarovaní , keď hovorím ,,Nenávidím vás “.

Nemyslím to tak, ale chcem, aby ste cítili ľútosť nad tým, čo ste mi urobili.

☺Nesnažte sa, aby som sa cítil menší než som.

Budem na to reagovať tým, že sa budem správať ako,veľké zviera “.

☺Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím.

Potom sa cítim ako dieťa a môžem vás aj naďalej zapriahať do svojich služieb.

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.