^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Ponuka vzdelávania v MŠ

Ponuka aktualizačného vzdelávania v MŠ Plevník-Drienové
v šk.r. 2019/2020

Názov vzdelávania : Práca s BeeBot včelou
Časová dotácia : 5 hodín
Forma vzdelávania : prezenčne
Lektor vzdelávania : Adriana Živná

Názov vzdelávania : Rozvoj predčitateľskej gramotnosti u detí predškolského veku s využitím podnetného prostredia
Časová dotácia : 10 hodín
Forma vzdelávania : prezenčne
Lektor vzdelávania : Adriana Živná

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.