^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

História Materskej školy

Materská škola v Plevníku-Drienovom bola založená dňa 23.novembra 1952 v budove národnej školy. Prvou riaditeľkou bola osemnásťročná Dudáková Terézia.Jednotriednu MŠ s prevádzkou od 7.00 hod. - 13.00 hod. navštevovalo 13 detí bez stravy. 28. novembra 1953 bola v obci slávnostne otvorená MŠ s celodennou starostlivosťou a prevádzkou od 6.00 hod. - 18.00 hod. Navštevovalo ju v priemere 28 detí. V rokoch 1955-1956 nastupuje nová riaditeľka MŠ Karásková Jarmila. V r. 1960 ju vystriedala vo funkcii Jablonovská Hilda . Pedag. a prevádzk. zamestnanci sa v 60. a 70. rokoch menili. V r. 1979 prebrala funkciu riaditeľky MŠ Kušnierová Anna. Dňa 16.septembra 1985 bola otvorená nová - trojtriedna MŠ s kapacitou 90 detí. Predsedom nároného výboru bol v roku otvorenia novej MŠ Ištók Augustín. Od r. 1990 do roku 2019 funkciu riaditeľky MŠ vykonávala Kardošová Ľubica.

Momentálne je MŠ dvojtriedna s kapacitou 48 detí , ktoré sú v dvoch samostatných pavilónoch a riaditeľkou je Adriana Živná. V treťom pavilóne sídli  Obec Plevník- Drienové -  zriaďovateľ materskej školy ktorej štatutárom je starosta obce Miroslav Kremeň.

Materská škola prešla celkovou rekonštrukciou v školskom roku 2020/21 a počas prázdnin v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ a OÚ Plevník-Drienové“, kde sa vymenili rozvody ÚK, radiáty, okná, komplet elektrina, stropné svietidlá, vzduchotechnika, zateplila sa strecha, vonkajšia fasáda, realizovala sa nová kotolňa a rekuperácia, dovybavila kuchyňa novým konvektomatom a umývacou linkou, maľoval sa  celý interiér, obkladali sa detské umyvárne, kuchyňa, jedáleň, priestory a sociálne zariadenia pre učiteľky, bazén, práčovňa ...

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.