^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Prvý vstup dieťaťa do MŠ

Prvý vstup dieťaťa do našej materskej školy

Zápis detí do materskej školy sa koná spravidla v mesiaci MÁJ v danom roku. Presný termín oznámi riaditeľka MŠ formou oznamov na vchodových dverách MŠ, oznamom na web. sídle MŠ a oznamom v obecnom rozhlase. Žiadosť je možné stiahnuť i z internetu www.ms.plevnik-drienove.sk / tlačivá /.  Deti sa prijímajú k začiatku školského roka. Iba výnimočne v priebehu školského roka- ak je voľná kapacita MŠ. Súčasťou žiadosti je  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Bez potvrdenia je žiadosť neplatná! Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty a šiesty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Kritéria na  prijímania detí určuje riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou. O kritériách sú rodičia vopred informovaní. Vo výnimočných prípadoch spolupracuje riaditeľka MŠ  so zriaďovateľom.

 

Čo potrebuje  vaše dieťa  pri nástupe do materskej školy?

  • papučky / nie šľapky /- vhodné  sú so správnou klenbou chodidla
  • pyžamko
  • náhradné spodné prádlo – u mladších detí / uložené v skrinke /
  • cvičebný úbor: ponožky, tričko, krátke nohavice/ iba   predškoláci /
  • zubnú pastu, kefku / doporučujeme podpísať lakom na nechty /
  • hrebeň- podľa vhodnosti / taktiež doporučujeme  podpísať lakom na nechty /  
Žiadame rodičov, aby všetky veci dieťaťu označili - podpísali menom a priezviskom dieťaťa- i priebežne pri výmene! Dievčatkám ukázali, aké sponky, či gumičky im dávajú  ráno pri úprave účesu.
Pred vstupom do materskej školy musí mať  dieťa osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky. Musí ovládať základy stolovania.
Materská škola nenahrádza detské jasle.
To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky (ani na spanie) a malo by mať snahu jesť lyžicou a piť z pohára.

Ako môžu pomôcť rodičia dieťaťu pred prvým vstupom do MŠ

 

Dobré rady:

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa i rodičov.

Niektoré z nich sa však adaptujú v prostredí materskej školy veľmi rýchlo.

Potrebná je  spolupráca rodičov, ktorá je v prospech  najmä dieťaťa a v konečnom dôsledku i pre všetkých zainteresovaných, ktorí sa podieľajú na jeho výchove.

 

Obava vo vašich očiach dieťaťu určite istotu nedodá.

Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.

Nerobte za svoje deti to, čo môžu zvládnuť  samé, spomaľuje to ich napredovanie.

Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

Akékoľvek otázky riešte výlučne s pedagogickým zamestnancom.  Radi vám odpovedia . Radi budú spolupracovať. Sme tu predsa pre naše – vaše deti. Očakávajú od nás pomoc, usmernenie, pochopenie a trpezlivosť. Nezabúdajme, že aj my dospeláci sme boli  malí a mali sme svoje ,,malé - veľké“ problémy, ktoré sme potrebovali riešiť s chápavým a najmä trpezlivým dospelákom.

Veľa šťastia!

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.