^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Úhrada stravného

Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné mesačne - prvý týždeň v aktuálnom mesiaci v hotovosti u vedúcej ŠJ p.Tarabovej od 7:30 - 15:00 hod.

 

Čas výdaja stravy:

desiata:

pre deti MŠ o 9:00  hod.

Obed:

pre deti MŠ o 11:45 hod.

pre deti ZŠ od  12:15 do 13:30 hod.

Olovrant:

pre deti MŠ okolo 14:30 hod.

 

Odhlasovanie z obeda:

Žiaci ZŠ sú povinní odhlásiť sa z obeda v čase neprítomnosti  v škole. Môžu tak urobiť deň vopred, alebo do 8.00 hod. ráno   osobne alebo telefonicky /č.t 0904 628 502/. V prípade, že sa žiak v prvý deň viacdennej neprítomnosti nestihne odhlásiť, môže obed prevziať do obedára rodič alebo ním poverená iná osoba.

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.