^HORE
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  

Prevádzka a zamestnanci

Zriaďovateľ:                  
Obec Plevník-Drienové
Počet tried MŠ:   
2
Počet detí k 15.9.2021:  
48
Počet predškolákov: 
21
Prevádzka MŠ:      
od 6:30 hod. - 15:30 hod.
Počet zamestnancov:
10

 

Pedagogickí zamestnanci:
Adriana Živná
riaditeľka MŠ
Ďurišová Alena 
učiteľka MŠ
Kremeňová Katarína
učiteľka 
Mgr. Bednárová Anna
učiteľka 
   
Prevádzkoví zamestnanci:
 
Tarabová Ľubica 
vedúca školskej jedálne
Čerňanová Marta 
hlavná kuchárka
Pajgerová Jana 
pomocná kuchárka
Prášková Lenka 
prevádzkový zamestnanec kuchyne
Ďurkechová Monika
školníčka
Adamcová Kamila
prev.zamestnanec
Katarína Kremeňová zastupujúca učiteľka MŠ

 

 

Copyright © 2013. Materská škola Janka Hraška Plevník-Drienové Rights Reserved.